Accounting Up Date  • PENGESAHAN PSAK 74 DAN ISAK 36

  • PENGESAHAN DRAF EKSPOSUR AMENDEMEN PSAK 16

  • PENGESAHAN AMENDEMEN PSAK 1

  • PENGESAHAN DRAF EKSPOSUR (DE) ISAK 36

  • PENGESAHAN DRAF EKSPOSUR (DE) AMENDEMEN PSAK 22, DE AMENDEMEN PSAK 57 DAN DE PENYESUAIAN TAHUNAN 2020

  • SIARAN PERS – IAI TERBITKAN PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI LINGKUNGAN IAI

  • DENGAR PENDAPAT PUBLIK (PUBLIC HEARING) β€œDE AMENDEMEN PSAK 1 & DE AMENDEMEN PSAK 71, 55 DAN 60”

  • PENGESAHAN AMENDEMEN PSAK 73 SEWA – KONSESI SEWA TERKAIT COVID-19

  • PRESS RELEASE KASP IAI – POST EVENT – MASUKAN KASP IAI BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

1 2 3 26